Yrket PODCAST- A podcast about work.

Together with Kiljan Eckerman (http://www.kiljano.se/)
I produce the podcast YRKET, a podcast about our relationship to work, today and historically.
Each section consists of a conversation with a person.
To read more and listen to YRKET visit our website http://yrket.org/category/podcast/

En podcast som skildrar människans relation till arbete, idag och historiskt. Genom personporträtt som tar avstamp i vardagen får lyssnaren följa nutida tankar kring ett pågående eller ett avslutat yrkesverksamt liv. Hur påverkas vi av samhällets syn på ”arbete som ett kall”, vad händer med vår självbild när det vi gör inte befäster vilka vi är? Hur känns det att pensioneras när ens arbete har blivit en identitet, någonting som ständigt funnits närvarande i livet?

I Podcasten Yrket möter Daniela Auerbach och Kiljan Eckerman de bakomliggande personliga sanningarna berättade av människor i Sverige idag.