YRKET PODCAST

YRKET är en podcast som skildrar människans relation till arbete, idag och historiskt. Genom personporträtt som tar avstamp i vardagen får lyssnaren följa nutida tankar kring ett pågående eller ett avslutat yrkesverksamt liv.

Hur påverkas vi av samhällets syn på ”arbete som ett kall”, vad händer med vår självbild när det vi gör inte befäster vilka vi är?
Hur känns det att pensioneras när ens arbete har blivit en identitet, någonting som ständigt funnits närvarande i livet?

I Podcasten Yrket möter Danni och Killi de bakomliggande personliga sanningarna berättade av människor i Sverige idag.

För att lyssna